حریم ولایت
اولین خانه ی مجازی
مدافعان حریم ولایت


آقا اجازه ؟!دست خودم نیست خسته ام.در درس عشق در صف آخر نشسته ام .یعنی نمیشود که بینم سحر رسید؟درس غریب «غیبت کبری»به سر رسید؟آقا اجازه؟بغض گرفته گلویمان .آنقدر رد شدیم که
رفت آبرویمان.استاد عشق!صاحب عالم !گل بهشت باید که مشق نام تو را تا ابد نوشت

محمد شاملی

امام زمان عجل الله
یا حضرت دوست
هرچند که خسته ایم از این حال ….  نیا
شرمنده اگر ندارد اشکال …  نیا
ما خط تمام نامه هامان کوفیست
آقای گلم زبان من لال … نیانوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1391 توسط محمد شاملی
طبقه بندی: دل نوشته 
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin