حریم ولایت
اولین خانه ی مجازی
مدافعان حریم ولایت


آقا اجازه ؟!دست خودم نیست خسته ام.در درس عشق در صف آخر نشسته ام .یعنی نمیشود که بینم سحر رسید؟درس غریب «غیبت کبری»به سر رسید؟آقا اجازه؟بغض گرفته گلویمان .آنقدر رد شدیم که
رفت آبرویمان.استاد عشق!صاحب عالم !گل بهشت باید که مشق نام تو را تا ابد نوشت

محمد شاملی

دختر محجبه ای با ظاهر ساده از خیابان می گذشت پسرکی گستاخ از پیاده رو داد زد و به او گفت

چطوری سیبیلو؟

دخترک با خونسردی کامل تبسمی کرد و گفت: وقتی تو ابرو بر میداری مو رنگ می کنی و گوشواره میزاری منم

مجبورم سیبیل بزارم تا جامعه احساس کمبود مرد نکنه!!!

از استاد پرسیدند :

به نظر شما چه لباسی را به زن امروز بپوشانیم ؟
استاد گفت: نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید . فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست.


جوابهای کنکور تازه اومده بود

تهران یه رشته خوب قبول شده بود

باباش اومده بود به قول معروف پز میداد

انصافاً پز دادن هم داشت.

میگفت پسرم حالِ همتون گرفته !!!!!!!!!!

اما.................

هفته اول بود که کلاسها شروع شده بود

تو خیابون دیدمش

ابروهاشُ برداشته بود

تو دلم به باباش گفتم :

آدم بیسواد باشه اما ......................

ایکاش فقط ابرو بود موهاشم رنگ کرده بود

اصلا یکی دیگه شده بود لباساش.......

نمیدونم

از حرفاش فهمیدم دیگه نمازهم نمیخونه!!

چرا اینجوری شدی ؟

گفت چه جوری ؟

گفتم نماز ، موهات ، لباس................

گفت :

این کلاسه!!!!!!!!!

جلوی دخترای دانشگاه باید باکلاس باشی !!!!!!!!

خندم گرفته بود

کلاس با بی نمازی ؟ این جوری ؟

تو دیگه خودت نیستی

عروسکی ، عروسکِ دخترای دانشگاه !!!!!

شاید...........

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 اسفند 1392 توسط محمد شاملی
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin