به دوستان وبرادران عزیزم وصیت می کنم کاری نکنند که صدای غربت فرزند فاطمه (س)« مقاممعظم رهبری » را که همان نالة غریبانة فاطمه (س) خواهد بود، به گوش برسد. نگذارید آن واقعه تکرار شود، حتماً می پرسید کدام واقعه ؟ همان واقعه ایکه بی بی فاطمه زهرا (س) نیمة دل شب دست به دعا بردارد که: « اَلَّلهُمَّ عَجِّل وَفاتِی سَریِعاً ».همان واقعه ای که علی (ع) از تنهایی با چاه دردو دل کند. همان واقعه ای که امام خمینی(ره) بگوید: من جام زهر را نوشیدم ونالة غریبانة «اَلَّلهُمَّ عَجِّل وَفاتِی سَریِعاً» او، فاطمه (س) را بهگریه آورد. 
شیعه ها! مسلمونا! حزب اللهی ها! بسیجی ها! و.. نگذاریدتاریخ مظلومیت شیعه تکرار شود. بر همه واجب است مطیع محض فرمایشات مقاممعظم رهبری که همان ولایت فقیه می باشد، باشند. چون دشمنان اسلام کمر همتبستند تا ولایت فقیه را از ما بگیرند شما همت کنید، متعهد و یکدل باشید تاکمر دشمنان بشکند و ولایت فقیه باقی بماند.