تبلیغات
حریم ولایت
حریم ولایت
اولین خانه ی مجازی
مدافعان حریم ولایت


آقا اجازه ؟!دست خودم نیست خسته ام.در درس عشق در صف آخر نشسته ام .یعنی نمیشود که بینم سحر رسید؟درس غریب «غیبت کبری»به سر رسید؟آقا اجازه؟بغض گرفته گلویمان .آنقدر رد شدیم که
رفت آبرویمان.استاد عشق!صاحب عالم !گل بهشت باید که مشق نام تو را تا ابد نوشت

محمد شاملی

دســت خـودم نبود اگر عاشـقت شدم

باور نمی کنم! نه؛ مگرعاشقت شدم!؟


سینی به دست رد شدم از نو نهالی ام
در هیئت محل به نظر عاشقــــــت شدم


از سفره های نذری مـــادر شروع شد
با عکسی از ضریح قمر عاشقت شدم


سینه به سینه عشق تو را ارث برده ام
من از دعای خیر پــــــدر عاشقت شدم


آقـــــــا زهـــــیر دیگری امــروز آمده
دست مرا بگیرو ببر…عاشقت شدم


خون گریه می کنم ز فراق تو، حق بده
من جای دل ز راه جگر عاشقت شدم


برطالعم نوشته شده «عاشق​​الحسین»
دست خودم نبود اگر عاشــــــقت شدم

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 شهریور 1392 توسط محمد شاملی
طبقه بندی: دل نوشته 
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin