تبلیغات
حریم ولایت
حریم ولایت
اولین خانه ی مجازی
مدافعان حریم ولایت


آقا اجازه ؟!دست خودم نیست خسته ام.در درس عشق در صف آخر نشسته ام .یعنی نمیشود که بینم سحر رسید؟درس غریب «غیبت کبری»به سر رسید؟آقا اجازه؟بغض گرفته گلویمان .آنقدر رد شدیم که
رفت آبرویمان.استاد عشق!صاحب عالم !گل بهشت باید که مشق نام تو را تا ابد نوشت

محمد شاملی

تفاوت سوره ی حمد با سوره های دیگر قرآن كریم

این سوره اساسا با سوره های دیگر قرآن فرق روشنی دارد ، به خاطر آنكه سوره های دیگر همه از زبان خداست و این سوره از زبان بندگان خداست.

بنده احساس می كند چقدر به خدا نزدیك می شود و با خدا مناجات می كند و پیداست اثر تربیتی آن تا چه اندازه است.

زمانیكه شیطان به شدت ناراحت شد

امام صادق علیه السلام می فرماید: « در دو مورد ابلیس به شدت ناراحت شد: هنگام بعثت پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و هنگام نزول این سوره»

همردیف قرار دادن این دو ناراحتی نشانه دیگری از اهمیت این سوره است.

درین سوره خداوند طرز مناجات را به پیامبر خویش می آموزد.

این سوره از دو بخش تشكیل شده و جامع حمد و ستایش خداوند و خواسته های بندگان است.

سوال:چرا قرآن با سوره حمد آغاز شده؟

پاسخ: برنامه پیامبر صلی الله علیه و اله در درجه اول آشنا كردن مردم با خدا و سپس توجه دادن آنها به قیامت و رستاخیز است. این دو اصل اساسی برنامه پیامبر صلی الله علیه و آله( یعنی توحید و معاد) درین سوره آمده است . در حدیث دیگری از ابن عباس نقل شده كه:« ان لكل شی اساسا ... و اساس القرآن الفاتحة» ( هرچیزی اساس و شالوده ای دارد و زیر بنای قرآن سوره حمد است»

سوره حمد برابر دوثلث قرآن

شاید سر اینكه سوره حمد برابر دوثلث قرآن دانسته شده نیز همین باشد كه ریشه تبلیغات پیامبر صلی الله علیه و آله عبارت بود از : « توجه دادن به خدا» و « توجه دادن به رستاخیز » و « انجام احكام و دستورات». كه دو قسمت اول در فاتحة الكتاب( سوره حمد) آمده است.

سوره ای بی مثال

 در جای دیگری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:«مانند آن( سوره حمد) در تورات ، انجیل ، زبور و قرآن نیامده است.»

در آیات قرآن این سوره با خود قرآن همپایه قرار داده شده آنجا كه می فرماید: « و لقد اتیناك سبعا من المثانی و القرآن العظیم» ( ما سوره حمد و قرآن عظیم را به تو عطا كردیم)(سوره حجر آیه 87)

چنانچه خود پیامبر صلی الله علیه و اله به این حقیقت اشاره كرده فرموده اند:«خداوند سوره حمد را به طور مستقل از عطایای خود قلمداد نموده و آنرا همردیف قرآن قرار داده است.»

بهترین سوره

در حدیث دیگر « جابر» می گوید: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به من فرمود:« می خواهی بهترین سوره قرآن را به تو نشان دهم؟» گفتم« بلی» فرمود: « سوره حمد را تا آخر بخوان»

فاتحة الكتاب

شروع قرآن با سوره حمد  می رساند كه این سوره از نظر پروردگار بزرگ و رسول گرامی اسلام اهمیت خاصی دارد، بخاطر همین مزایا رسول اكرم صلی الله علیه و آله دستور داده است این سوره را در ابتدای قرآن قرار دهند.

یك نكته ی جالب:

یكی از شواهد زنده بر این مطلب كه قرآن كریم در زمان خود رسول اكرم جمع آوری شده است نامگذاری این سوره به فاتحة الكتاب درزمان پیامبر اكرم صل یالله علیه و آله استاین مطلب به خوبی ثابت می كند كه در آن زمان، قرآن كریم به صورت كتاب وجود داشته كه سوره ی حمد در آغاز آن قرار بگیرد و فاتحة الكتاب نامیده شود( دوستانی كه مایلند درین زمینه مفصل تر بدانند به اینجا مراجعه نمایند:قرآن كریم در زمان پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله جمع آوری شده است )

به نقل از  جلد یك تفسیر نمونه / ذیل آیات مربوط به سوره حمد

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 شهریور 1391 توسط محمد شاملی
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin