تبلیغات
حریم ولایت
حریم ولایت
اولین خانه ی مجازی
مدافعان حریم ولایت


آقا اجازه ؟!دست خودم نیست خسته ام.در درس عشق در صف آخر نشسته ام .یعنی نمیشود که بینم سحر رسید؟درس غریب «غیبت کبری»به سر رسید؟آقا اجازه؟بغض گرفته گلویمان .آنقدر رد شدیم که
رفت آبرویمان.استاد عشق!صاحب عالم !گل بهشت باید که مشق نام تو را تا ابد نوشت

محمد شاملی

ما باید هر روز روحمان را وزن کنیم... خودمان را بر قرآن عرضه کنیم... با این میزان خودمان را بسنجیم » که آیا سبک هستیم یا سنگین؟

همه عقاید و اخلاق و اعمال ما در رفتار و گفتار و نوشتار و... باید بر قرآن عرضه شود ... که آیا قرآن این را امضاء می کند؟

این یعنی روزانه در خدمت قرآن باشیم... و با قرآن زندگی کنیم و کتاب الله در متن زندگی ما باشد.

ترازو


پای درس امام باقر علیه السلام نشستن هم عحب صفایی دارد :

{اعلم بأنك لا تكون لنا ولیا حتى لو اجتمع علیك أهل مصرك و قالوا إنك رجل سوء لم یحزنك ذلك و لو قالوا إنك رجل صالح لم یسرك ذلك و لكن اعرض نفسك على كتاب الله فإن كنت سالكا سبیله زاهدا فی تزهیده راغبا فی ترغیبه خائفا من تخویفه فاثبت و أبشر فإنه لا یضرك ما قیل فیك و إن كنت مباینا للقرآن فما ذا الذی یغرك من نفسك}

بدان که تو دوستدار ما محسوب نمی شوی مگر اینکه اینگونه باشی:

اگر همه مردم شهرت یک صدا بگویند که تو فرد بدی هستی ،

این کلام تو را ناراحت نکند.

و اگر بگویند تو فرد خوبی هستی ، این کلام تو را شاد نکند.

ولی خودت را بر کتاب الله عرضه کن ... اگر راه آن را می روی +نهیش را می پذیری+به آنچه نیکو می داند مشتاقی+از تهدیدش ترسانی ... پس محکم باش و مژده باد به تو که حرف های مردم ضرری به تو نمی زند .

و اگر دور هستی از قرآن ، پس به کدامین چیز افتخار می کنی؟

#کتاب تحف العقول/کلام امام باقر علیه السلام/ص500

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 خرداد 1391 توسط محمد شاملی
طبقه بندی: نکات آموزنده 
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin